Grzegorz Palyska

Grzegorz Palyska

Business Application Development Manager at P4

Od ponad 20 lat związany z wdrożeniami narzędzi i projektów na styku biznes/IT w rynku telekomunikacyjnym. Entuzjasta Data Scince i zastosowań modeli nauczania maszynowego w procesach biznesowych. W Play odpowiedzialny za wdrożenia w obszarach CRM, ACD,BI, IVR, przetwarzania i analiz nagrań rozmów w CC, zarządzania wiedzą etc. Zwolennik racjonalnego wykorzystania technologii bazującego na badaniu potrzeb i projektowaniu zorientowanym na użytkownika.

With more than 20 years of experience with the implementation of tools and projects in Telco business. Enthusiast of Data Science and machine learning models in business processes. He is responsible for implementation projects and processes. Focus areas CRM, ACD, BI, IVR, calls and voice analytics systems in Call Center, knowledge management etc.

Motto: “It is better to be roughly right than precisely wrong.”