Algemene Voorwaarden

Deelname aan het evenement
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder evenement het Verint-evenement verstaan waarvoor geadverteerd is en waarvoor de deelnemer heeft toegezegd zich te zullen registreren.

Met uitzondering van wat er nadrukkelijk in deze Algemene Evenementvoorwaarden is uiteengezet, zullen alle persoonsgegevens die door Verint tijdens de registratie en deelname van het evenement worden vastgelegd onderworpen zijn aan het privacybeleid van Verint.

Wijziging, uitstel of annulering van het evenement
Verint (zoals hieronder gedefinieerd) streeft ernaar zich te houden aan het geadverteerde programma, maar behoudt het recht het arrangement (o.a. locatie, datum, onderdelen etc.) te wijzigen als dit nodig wordt geacht en beter is voor het evenement. Als het evenement voor welke reden dan ook, inclusief omstandigheden buiten de invloed van Verint, wordt uitgesteld, zal de inschrijving van de deelnemer volgens deze Overeenkomst onmiddellijk worden overgedragen naar de nieuwe datum van het evenement. De deelnemer ontvangt hiervan een bevestiging van Verint. Verint kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verliezen als gevolg van een wijziging, uitstel of annulering van enig evenement en zal geen enkele verantwoordelijkheid nemen als dit het gevolg is van overmacht, een onvoorziene gebeurtenis of enige andere oorzaak die de uitvoering van het evenement onuitvoerbaar of onmogelijk maakt. Overmacht omvat onder andere, maar is niet beperkt tot; oorlog, brand, staking, annulering van de locatie, extreme weersomstandigheden of andere noodsituatie buiten de controle van Verint.

Verint: Verint Systems UK Limited, 241 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0RH ter attentie van: Marketing EMEA, [email protected].

Toestemming
Registratie voor een evenement
Door je in te schrijven voor een evenement dat georganiseerd is door Verint, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat er persoonsgegevens door Verint geregistreerd worden voor het evenement en dat die gebruikt worden om de locatie, planning en andere zaken met je te communiceren. De deelnemer verklaart dat hij/zij de bevoegdheid is om in te stemmen met deze voorwaarden namens zichzelf of de organisatie waar hij/zij voor werkt of die hij/zij vertegenwoordigt. Tijdens het evenement krijgen deelnemers een ID-badge om de organisatie en communicatie te bevorderen. Als je je inschrijft voor het evenement vanwege een verwijzing of een relatie die jij en/of jouw organisatie mogelijk heeft met een Verint-partner, kan Verint je registratie en de door jou gekozen voorkeuren voor het evenement delen met die partner. Verint kan gebruik maken van een derde partij om het registratieproces te ondersteunen. Waar nodig kan deze derde partij je persoonsgegevens verwerken voor redenen die niet door Verint zijn gedefinieerd, bijvoorbeeld voor betaling of accountregistratie. In die gevallen kan de derde partij een onafhankelijke gegevensbeheerder zijn en kan de deelnemer gevraagd worden om akkoord te gaan met hun Algemene Voorwaarden en privacybeleid, naast de Algemene Evenementvoorwaarden van Verint. Verint moedigt alle deelnemers aan om voor het voltooien van de registratie dit soort voorwaarden altijd zorgvuldig door te nemen.

Tijdens de deelname aan een evenement
Tijdens het evenement kan Verint badges beschikbaar stellen aan deelnemers waar barcodes, RFI of andere technologieën op zijn verwerkt om het netwerken, de gegevensuitwisseling en evenementanalytics te ondersteunen (”Smart Badge”). De deelnemer moet mogelijk een app van een derde partij downloaden op een smartphone of ander apparaat om gebruik te maken van de voordelen en functies van de Smart Badge. Bij het downloaden van een app van een derde partij, kan de deelnemer gevraagd worden akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van deze partij. In deze gevallen kan de derde partij een onafhankelijke gegevensbeheerder zijn. Verint moedigt alle deelnemers aan om voor het downloaden van de app deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Tenzij anders vermeld bij de registratie is het gebruik van een Smart Badge niet verplicht (behalve indien het vereist is voor beveiligingsredenen en bewijs van aanwezigheid). Als een deelnemer de Smart Badge niet wenst te gebruiken, moet hij/zij Verint daarvan vóór aanvang van het evenement op de hoogte brengen.

Tijdens het evenement kan een deelnemer door Verint, evenementsponsors of andere deelnemers benaderd worden, die gegevens zoals weergegeven op de badge of zoals opgenomen in de functionaliteit van de Smart Badge, willen hebben. Als een Smart Badge mag worden gescand door iemand van Verint, dan zal er alleen contact worden opgenomen met de deelnemer over de oplossingen van Verint, evenementen, webinars, enquêtes, best practices in de industrie en thought leadership onderwerpen. Als een badge gescand mag worden door een evenementsponsor of andere deelnemer dan gaat de deelnemer akkoord met het gebruik van de persoonsgegevens voor contact over zaken die aan de deelnemer bekend zijn gemaakt dan wel tijdens het evenement, dan wel in daaruitvolgende contacten met de sponsor of andere deelnemer. Daarnaast kunnen er “contactpunten” of andere mogelijkheden zijn voor deelnemers om hun Smart Badge te gebruiken, bijvoorbeeld: bij het betreden van een ruimte of voor het bevestigen van de aanwezigheid bij een evenement, voor het inschrijven voor gerelateerde informatie per e-mail, bij het bezoeken van een stand en het opvragen van meer informatie of het inschrijven voor vervolgmails, of voor andere zaken die bij het “contactpunt” duidelijk gecommuniceerd zullen worden.

Een deelnemer die zich registreert voor het evenement stemt ermee in dat hij/zij gefotografeerd, gefilmd of op een andere manier opgenomen kan worden tijdens het evenement. Als er een Smart Badge beschikbaar is gesteld aan de deelnemer, dan kan deze Smart Badge een geotracking-functionaliteit bevatten waarmee Verint inzichten en analytics kan verzamelen over het evenement, bijvoorbeeld: bewegingen binnen de evenementlocatie, bestede tijd bij specifieke tentoonstellingen, zones of gebieden binnen de evenementlocatie. Deze Smart Badges worden aan Verint geleverd door een derde partij en acteren als de subverwerker van persoonsgegevens van Verint. De geotracking en analytics kunnen in sommige gevallen worden verzameld en gedeeld met evenementsponsors, maar in die gevallen zal de geotracking geen persoonsgegevens bevatten die herleid kunnen worden tot een specifieke deelnemer. De aanwezigheid van de deelnemer bij het evenement betekent dat de deelnemer instemt met fotografie, video- en andere opnames en met elk gebruik, in alle media ter wereld, van zijn/haar uiterlijk, stem en naam voor welk doel dan ook, dat verband houdt met de productie waar hij/zij op dat moment recht op heeft.

In samenhang met een evenement kan Verint zorgvuldig een derde partij uitkiezen om de organisatie van het evenement te ondersteunen met technologie zoals Smart Badges en mobiele apps, waarmee de registratie van de voorkeuren van de deelnemer voor specifieke seminars of workshops vereenvoudigd kan worden. Door zich te registreren voor het evenement, gaat de deelnemer ermee akkoord dat Verint persoonsgegevens uitwisselt met zulke derde partijen voor deze doeleinden.

Aansprakelijkheid
Verint is niet aansprakelijk voor het gedrag van de deelnemer tijdens het evenement. De deelnemer stemt ermee in Verint schadeloos te stellen voor enig verlies, persoonlijk letsel of overlijden dat tijdens het evenement door toedoen van de deelnemer is ontstaan (behalve wanneer dit wordt veroorzaakt door de nalatigheid van Verint, de werknemers of bedienden). Verint is niet aansprakelijk voor enige schade hoe dan ook, veroorzaakt tijdens het evenement, ervan uit gaande dat niets in deze voorwaarden de aansprakelijkheid van Verint uitsluit voor overlijden of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door de nalatigheid van Verint, de werknemers of bedienden. Deze evenementvoorwaarden zijn onderhevig aan het recht in het Verenigd Koninkrijk. De deelnemer (en de organisatie die de deelnemer in dienst heeft of die door de deelnemer wordt vertegenwoordigd) onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.